Aktualności

Warsztaty na temat wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz map zagrożenia powodziowego na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry

12 kwietnia 2019 r.

W dniach 2-3 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu odbyły się Warsztaty Grupy Roboczej (G2) „Powódź” Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).

Czytaj dalej

aWORP - raport do Komisji Europejskiej

29 marca 2019 r.

22 marca 2019 roku Polska przekazała Komisji Europejskiej raport z przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Raport został umieszczony w Centralnym Repozytorium Danych sieci EIONET Europejskiej Agencji Środowiska przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na polecenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Więcej informacji na temat przebiegu procesu raportowania wyników wdrażania w Polsce postanowień Dyrektywy Powodziowej do Komisji Europejskiej <tutaj>

Czytaj dalej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zatwierdził przegląd i aktualizację WORP

22 grudnia 2018 r.

Efektem wielomiesięcznej pracy Wód Polskich była aktualizacja Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego, dzięki której oszacowano skalę zagrożenia powodziowego dla obszarów dorzeczy oraz zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe na tych obszarach. Zatwierdzenie projektu przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego przez ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było ostatnim etapem prac.

Czytaj dalej

Konferencja podsumowująca przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

15 listopada 2018 r.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 9 listopada br. zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Czytaj dalej

Aktualizujemy mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

19 września 2018 r.

19 września 2018 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i są dostępne na Hydroportalu w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA