Aktualności

Konferencja podsumowująca przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych

15 listopada 2018 r.Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 9 listopada br. zorganizowało konferencję podsumowującą realizację projektu pn. „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych”.

Czytaj dalej

Aktualizujemy mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

19 września 2018 r.

19 września 2018 r. zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i są dostępne na Hydroportalu w formacie pdf pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

Czytaj dalej

Gdzie grożą nam powodzie? – konferencja naukowa Wód Polskich

31 sierpnia 2018 r.

Podsumowano kolejny etap prac nad analizą zagrożenia powodziowego w kraju. W trakcie konferencji przedstawiono wyniki prowadzonych działań, w tym ankietyzacji samorządów terytorialnych czy badań nad zmianami klimatycznymi.

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja na temat przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego „Gdzie grożą nam powodzie?”

31 lipca 2018 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza na ogólnopolską konferencję „Gdzie grożą nam powodzie? Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Konferencja odbędzie się 30 sierpnia w godzinach 11.00-16.00 na PGE Narodowym w Warszawie, sala Amsterdam.

Czytaj dalej

Rozwiązania przeciwpowodziowe w gminie Biecz

22 czerwca 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Wód Polskich w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 80/82 odbyło się spotkanie Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia z przedstawicielami społeczności lokalnej miejscowości Korczyna, Załawie i Biecz - gmina Biecz, województwo małopolskie. 

Czytaj dalej

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA