logo funduszeeuropejskie logo www.powodz.gov.pl

Kontrast:

Czcionka:

A A A

Ostateczna wersja i publikacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Ostateczna wersja projektu przeglądu i aktualizacji WORP powstała na podstawie wcześniejszego projektu i zawiera wszystkie zmiany wynikające z uwzględnienia opinii wojewodów i marszałków województw.

Ostateczna wersja projektu aWORP została przekazana Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który w trybie przewidzianym w art. 168 pkt. 3, 5 i 8 ustawy Prawo wodne:

 • Uzgodnił projekt przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w zakresie sposobu rozpatrzenia opinii do projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych,
 • Zatwierdził projekt przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

W dniu 21 grudnia 2018 roku raport z przeprowadzenia przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Przekazanie Komisji Europejskiej raportu z wykonania przez Polskę przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego nastąpi do 22 marca 2019 roku.

W wyniku przeglądu i aktualizacji WORP ONNP określono dla:

 1. Powodzi rzecznych o mechanizmie naturalnego wezbrania – łącznie jako ONNP określono 29 301,7 km rzek, z czego:
 • 14 411,6 km to odcinki rzek wskazane w WORP w 2011 r., dla których MZP i MRP zostały opracowane w pierwszym cyklu planistycznym DP,
 • 13 528,2 km to odcinki rzek wskazane w WORP w 2011 r., dla których MZP i MRP są opracowywane w drugim cyklu planistycznym DP,
 • 1 361,9 km to odcinki rzek wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r., dla których MZP i MRP będą opracowywane w drugim cyklu planistycznym DP.

Dodatkowo wskazano cieki o łącznej długości 1394,4 km wykazujące tendencję do znaczącego ryzyka.

 
 1. Powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych – łącznie jako ONNP określono 1104,5 km rzek przymorskich/odcinków wybrzeża, z czego:
 • 503,0 km to ujściowe (do Morza Bałtyckiego) odcinki rzek,
 • 499,5 km to odcinki Przymorza,
 • 102,0 km to odcinki zalewów,
 • Zalew Szczeciński i cieśninę Dziwnę, które nie posiadają kilometraża.
 1. Powodzi powstałych w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących – jako ONNP wyznaczono 26 zbiorników zaporowych o wysokości zapory powyżej 10 m, 10 na obszarze dorzecza Odry i 16 na obszarze dorzecza Wisły.

Dodatkowo wskazano 1 zbiornik wykazujący tendencję do znaczącego ryzyka powodziowego.

 

Poniżej dostępny jest do pobrania ostateczny raport z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w cyklu planistycznym 2016-2021 (aWORP) wraz z załącznikami:

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Załącznik nr 1 do raportu z wykonania aWORP (metodyka):

Załącznik nr 2 do raportu z wykonania aWORP:

Załącznik nr 3 do raportu z wykonania aWORP:

Załącznik nr 4 do raportu z wykonania aWORP:

Wizualizacje kartograficzne przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego wykonano dla obszaru Polski oraz w układzie obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz województw. Wizualizacje te, a także wynikowa baza danych projektu wraz z opisem, są dostępne do pobrania w bibliotece projektu.