pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Konferencja regionalna RZGW w Poznaniu

9 marca 2015 r.

Blisko 130 osób związanych z gospodarką wodną spotkało się 9 marca w Poznaniu w Concordia Design, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie powodziowym  i stanie wód w Polsce. To jedno z wielu spotkań zorganizowanych w ramach trwającej do grudnia 2015 roku kampanii informacyjnej Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

Poznańska konferencja poświęcona była Planowi Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) dla regionu wodnego Warty i aktualizacji Planu gospodarowania wodami (aPGW) na obszarze dorzecza Odry. Zgromadzonych gości powitała Magdalena Żmuda – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która podkreśliła istotną rolę społeczeństwa w procesie konsultowania planów. KZGW reprezentowali profesor Jerzy Zwoździak, Zastępca Prezesa i Urszula Sadowska z Wydziału Ochrony Przeciwpowodziowej.

W czasie prezentacji, eksperci będący współwykonawcami wyżej wymienionych dokumentów, przedstawili uczestnikom cele PZRP i aPGW , ich zakres oraz wyniki dotychczasowych prac. Jedna z prezentacji dotyczyła również instrumentów prawnych wspierających zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Podczas konferencji była okazja, aby zapoznać się z filmami promującymi oba projekty, nie zabrakło też czasu na dyskusję dotyczącą projektów tych strategicznych dla gospodarki wodnej dokumentów. Wszystkie uwagi zostały zaprotokołowane, a zasadne zostaną uwzględnione podczas opracowywania finalnych wersji planów.
ZAPYTAJ EKSPERTA