pl en
A A A

logo www.powodz.gov.pl

Ryzyko powodziowe? Sprawdź zanim zainwestujesz

Podstawowe akty prawne

  • Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, Dyrektywa Powodziowa

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)
ZAPYTAJ EKSPERTA