Centra operacyjne

RZGW w Białymstoku

ul. Branickiego 17A

15-085 Białystok

Centrum operacyjne

tel.:  +48 (85) 748 12 46

tel. całodobowy: +48 698 415 306

E-mail: co.bialystok@wody.gov.pl 

RZGW w Bydgoszczy

al. Adama Mickiewicza 15

85-071 Bydgoszcz

Centrum operacyjne

tel.: +48 (52) 339 11 34

tel. całodobowy: +48 604 492 335

E-mail: co.bydgoszcz@wody.gov.pl   

RZGW w Gdańsku

ul. Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

Centrum operacyjne

tel.: +48 (58) 326 18 64

tel. całodobowy: +48 512 405 898

E-mail: co.gdansk@wody.gov.pl 

RZGW w Gliwicach

ul. Sienkiewicza 2

44-100 Gliwice

Centrum operacyjne

tel.: +48 (32) 777 49 30

E-mail: co.gliwice@wody.gov.pl 

RZGW w Krakowie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22

31-109 Kraków

Centrum operacyjne

tel.: +48 (12) 628 43 30

E-mail: co.krakow@wody.gov.pl 

RZGW w Lublinie

ul. Karłowicza 4

20-027 Lublin

Centrum operacyjne

tel.: +48 (81) 531 03 36

tel. całodobowy: +48 695 735 957

E-mail: rpc.lublin@wody.gov.pl    

RZGW w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

Centrum operacyjne

tel.: +48 (61) 856 77 38

E-mail: co.poznan@wody.gov.pl 

RZGW w Rzeszowie

ul. Hetmańska 9

35-959 Rzeszów

Centrum operacyjne

tel.: +48 601 410 414  

E-mail: co.rzeszow@wody.gov.pl    

RZGW w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 13A

70-030 Szczecin

Centrum operacyjne

tel.: +48 (91) 441 12 00

E-mail: co.szczecin@wody.gov.pl 

RZGW w Warszawie

ul. Zarzecze 13B

03-194 Warszawa

Centrum operacyjne

tel.: +48 (22) 587 03 26

E-mail: co.warszawa@wody.gov.pl   

RZGW we Wrocławiu

ul. Norwida 34

50-950 Wrocław

Centrum operacyjne

tel.: +48 (71) 328 05 87

E-mail: co.wroclaw@wody.gov.pl 

SYTUACJA
HYDROLOGICZNA
I METEOROLOGICZNA

ZAPYTAJ EKSPERTA